Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Opava » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
03/2018MADE spol.s r.o., Hurbana 14A, 974 01 Banská BystricaZmluva o spracúvaní osobných údajov0,00 €12.9.2018nestanovený
02/2018Ing. Jozef Adamkovič, zodpovedný audítor, Orgovánová 2565/7, 955 01 TopoľčanyZmluva o poskytovaní audítorských služieb uzatvorená podľa §269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb.audit účtovnej závierky 700,00 €7.9.2018nestanovený
01/2018ITAK, s.r.o., Baštová 38, 94501 KomárnoZmluva o poverení k plneniu úloh v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z.Vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prvádzkovateľom24,00 €17.5.2018nestanovený
Ing. Jozef Adamkovič, zodpovedný audítor, Orgovánová 2565/7, 955 01 TopoľčanyZmluva o poskytnutí audítorských služiebAudit účtovnej uzávierky k 31.12.20170,00 €27.9.2017nestanovený
OP497Agro Čelovce s.r.o., Čelovce 77,991 41 ČelovceNájomná zmluvaprenájom obecných pozemkov0,00 €1.9.2017nestanovený
01/2015Miroslav Golian, Lesy Ostrôžky VK,Kosihovce 89, 99125 ČebovceZmluva o poskytovaní služieb OLHposkytovanie služieb na výkon funkcie odborného lesného hospodára0,00 €21.10.2015nestanovený
03/2017Júlus Cibuľa - MIESTO, Kosihovce 68, 99125 ČebovceZmluva uzatvorená v zmysle § 513 Obchodného zákonníka medzi zmluvnými stranamiOzvučenie, osvetlenie pódia0,00 €22.3.2017nestanovený
279312/3000Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.,Štefánikova 27, 814 99 BratislavaZmluva o bežnom účteúprava vzťahov zmluvných strán v súvislosti so zriadením bežného účtu0,00 €1.2.2017nestanovený
02/2017ALFA-STAV s.r.o.,Agátova 1, 840 22 BratislavaZmluva o pôžičkePoskytnutie finančných prostriedkov 0,00 €1.2.2017nestanovený
277501Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.,Štefánikova 27, 814 99 BratislavaDohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 277501-20160,00 €1.2.2017nestanovený
277501-2016/2Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.,Štefánikova 27, 814 99 BratislavaZmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu č.277501-2016/2zriadenie záložného práva k súčasnej a budúcej pohľadávke záložcu0,00 €1.2.2017nestanovený
277501-2016/1Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.,Štefánikova 27, 814 99 BratislavaZmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu č. 277501-2016/1Zriadenie záložného práva k súčasnej a budúcej pohľadávke záložcu0,00 €1.2.2017nestanovený
277501-2016Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.,Štefánikova 27, 814 99 BratislavaÚverová zmluva č. 277501-2016Úver v sume 1157500,31 Eur0,00 €1.2.2017nestanovený
01/2017Obec Čebovce, Szedera Fabiana 320/162, 991 25 ČebovceZmluva o zriadení spoločného obecného úraduVýkon štátnej správy prenesený z orgánov štátnej správy na obce0,00 €17.1.2017nestanovený
06/2016Business Funding Solutions, s.r.o., Ľudovíta Vaníčka 2722/5,Senica 905 01Kúpna zmluvaDodávka LED osvetlení0,00 €9.12.2016nestanovený
05/2016Ing. Igor Kokavec , Dúbravská cesta 38, 990 01 Veľký KrtíšMandátna zmluvaVýkon úkonov súvisiacich s činnosťou stavebného dozoru0,00 €13.8.2016nestanovený
04/2016KRÍŽNE CESTY, Opava 126, 99125 ČebovceZmluva o spoločenstve vlastníkov bytov a nebytových priestorov0,00 €19.11.2016nestanovený
03/2016Ing. Jozef Adamkovič, zodpovedný audítor, Orgovánová 2565/7, 955 01 TopoľčanyZmluva o poskytovaní audítorských služieb uzatvorená podľa §269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb.audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2016 600,00 €29.7.2016nestanovený
02/2016Ľubica Lenhardtová- PREVENTA, Sklená 437, 99201 Modrý KameňZmluva o vykonaní školenia BOZP a PO pre pracovníkov na aktivačných prácachVykonanie školenia BOZP a PO pre pracovníkov, ktorí sú na aktivačných prácach v obci Opava. Z 10,00 €1.7.2016nestanovený
043BB050001Pôdohospodárska platobná agentúra, Doborovičova 12, 815 26 Bratislava 1Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností Zmluvných strán pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu Aktivít Projektu0,00 €20.5.2016nestanovený
01/2016ALFA-STAV s.r.o.Zmluva o dielo č. 01/2016Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení riešených v Projekte pozemkových úprav v k.ú. Opava0,00 €18.3.2016nestanovený
SZH1209201522ENVI-PAK,a.s.Zmluva č. SZH1209201522 o odpadoch a o zmene a doplnení nektorých zákonovRámcová dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu komunál. odpadov pre zložku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v riadiacej pôsobnosti obce.0,00 €20.4.2016nestanovený
1611410SlovgramZmluva -verejný prenos prostredníctvom rozhlasuVysporiadanie práva výkonných umelcov a výrobcov zvukových a audiovizuálnych záznamov0,00 €30.3.2016nestanovený
2/2015Ing. Igor Kokavec , Dúbravská cesta 38, 990 01 Veľký KrtíšZmluva o dieloVypracovanie projektovej dokumentácie stavby5 559,60 €26.6.2015nestanovený

dnes je: 15.11.2018

meniny má: Leopold

webygroup

Úvodná stránka